Shiba Inu 31.03.14

ATAY SAKURAMBO х COPPERDOTS FUKU NO KAMI NO HANDZIMEMASITE