Shiba Inu Copperdots Yukiguni-no Takara, import USA